Съзидателното разрушение е положителната страна на COVID кризата

Свидетели сме обаче на постпандемично разрастване както на бизнеса, така и на регулаторните предизвикателства